baggrundsfoto detpraktiske

dkdegb

Gendarmstien

Veje og stier

Du må gå og køre på cykel, på veje og stier i det åbne land. Hunde skal være i snor på private, enkeltmandsejede veje og stier. I særlige tilfælde kan ejeren have lov til at forbyde færdsel.

På tur med hund

Har du din firbenede ven med, så finder du råd og vejledning samt oplysninger om gældende regler og steder med særregler omkring hunde i naturen på Visitsonderborg.dk

Strande

På strandene må du færdes til fods, bade og tage kortvarigt ophold, dvs. ca. en dag. og teltning er ikke tilladt. Reglen gælder uanset om, stranden er privat eller offentligt ejet. Men der er også begrænsninger. På private strande må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 m fra beboelse. 

Hunde skal være i snor fra den 1. april til og med den 30. september på stranden – og altid, hvor der er græssende husdyr. 

Skove

I private skove er det tilladt at gå og cykle på veje og stier mellem kl. 6 og solnedgang.

I de offentlige skove må du færdes hele døgnet, både på og uden for stier og veje, men ikke i indhegninger. Ejeren har lov til at begrænse adgangen på dage, hvor der er jagt eller intensivt skovningsarbejde. Du må ikke opholde dig inden for 150 m fra bygninger. I offentligt ejede skove er det 50 m. Hunde skal være i snor. I særlige tilfælde kan ejeren have lov til at forbyde cykling.

Udyrkede arealer

Du må gå og opholde dig på udyrkede arealer, hvis du kan komme dertil på lovlig måde, f.eks. ad veje og stier. Du har dog ikke adgang på private udyrkede arealer, hvis arealet er forsvarligt hegnet ind; men der kan være adgang gennem låger og led og over stenter e.l., hvor der ikke er græssende husdyr. Du må kun være på udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang og ikke inden for

150 m fra bygninger. Du har ikke umiddelbar adgang til bræmmer langs vandløb, medmindre de grænser op til et område, der ellers er åbent for offentlig færdsel. Ejeren kan lukke arealet på dage med jagt eller intensivt landbrugsarbejde. Hunde skal altid være i snor.

Færdsel i øvrigt

Din færdsel i naturen sker på eget ansvar, og der kan være lokale begrænsninger i dine muligheder for at få adgang til bestemte områder. Vær opmærksom på skiltning. Hvis du vil lave organiserede aktiviteter i skove og på udyrkede arealer, hvor deltagerantallet er over 30, samt sports- eller erhvervsmæssige arrangementer, skal du have ejerens tilladelse.

Du kan finde mere om adgang til naturen på: www.naturstyrelsen.dk

Tak for støtte fra:                    1     partnerlogo    4        5